Čo priniesol týždeň
8. 2. – 14. 2. 2016

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

Zverejnili sme správu z 1. okrúhleho stola politických strán a odborníkov vo vzdelávaní Konala sa mimoriadna schôdza parlamentu k školstvu Učitelia po troch týždňoch prerušili ostrý štrajk, nahradia ich vysokoškolskí pedagógovia Kvalita verejných škôl je témou v Maďarsku, Česku aj v USA

 

Výrok týždňa

„Štrajk nedosiahol požiadavky, ale dosiahol oveľa viac. Hovorí sa o školstve. A to je v tejto chvíli dôležitejšie ako požiadavky. A to je  odpoveď aj na to, prečo sa teraz zapájajú vysoké školy. Nemyslíme si, že keď sa teraz ozveme, hneď pribehne premiér s ministrom a povedia, že všetko splnia. Ale bude vidieť, na akej strane stojíme a že sme partneri do diskusie.“

Ivan Lacko
spoluorganizátor štrajku učiteľov vysokých škôl
rozhovore pre Denník N | 13. 2. 2016

 

Výber z udalostí

 Publikovali sme správu z prvého okrúhleho stola pre zástupcov politických strán a odborníkov v oblasti vzdelávania, na ktorom sme sa venovali napĺňaniu potrieb detí v oblasti ranej starostlivosti, predškolského a základného vzdelávania. Sériou okrúhlych stolov chceme podporiť kultúru konštruktívneho dialógu a spolupráce naprieč politickým a odborným spektrom.

Začali sme zverejňovať aj návrhy z programov vybraných politických strán v oblasti vzdelávania pre volebné obdobie 2016-2020. V nasledujúcich dvoch týždňoch uverejníme spolu 12 tematických prehľadov, v ktorých okrem ponúkaných riešení zmapujeme aj programové prieniky či sporné body. Prvý prehľad je venovaný starostlivosti v ranom detstve a predškolskému vzdelávaniu.

Po mimoriadnom zasadnutí školského výboru parlamentu mimoriadne rokovalo aj plénum Národnej rady SR. Na žiadosť 35 opozičných poslancov ho zvolal predseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD), aby sa poslanci venovali aktuálnej situácii v školstve a zdravotníctve. Opozícia žiadala prijatie opatrení na dlhodobé a udržateľné zlepšovanie školstva a zároveň požiadala ministra školstva, aby informoval o krokoch vlády a výsledkoch rokovania so zástupcami Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU).

Minister školstva Juraj Draxler (nom. Smer-SD) pred poslancami uviedol, že v jeho rezorte nie je priestor na pokojnú prácu a protesty učiteľov označil za neštandardné. Okrem zopakovania opatrení, ktoré ministerstvo prijalo pod jeho vedením, pomenoval aj zmeny, ktoré podľa neho školstvo potrebuje. Avizoval zámer rozšíriť štandardizované testovanie žiakov a začať overovať schopnosti učiteľov, zmeny v systéme kontinuálneho vzdelávania učiteľov, v činnosti školskej inšpekcie, v obsahu vzdelávania aj učebnicovej politike.

Podľa ministra sa na úrovni základných a stredných škôl potrebujeme vyrovnať s dedičstvom decentralizácie majetku a kompetencií aj obsahu vzdelávania. „V jednom aj druhom decentralizačnom prípade tu boli dobré zámery, dobré ciele, dobré snahy, bohužiaľ, celý proces nebol najšťastnejšie odkomunikovaný a pripravený,“ konštatoval minister.

Vo vysokom školstve treba podľa Draxlera zmeniť systém akreditácií, aby sa akreditovali študijné odbory namiesto programov a sledovala sa výskumná výkonnosť univerzít. Zároveň sa má nastaviť nový systém hodnotenia kvality a zmeniť model ich vnútorného riadenia cez akademické senáty. Kategorizáciu vysokých škôl podľa neho treba prepojiť na výsledky komplexnej akreditácie.

 „Diskusie, ktoré som videl na úrovni podporných akcií nátlakovým akciám, končia síce oduševnelými vyjadreniami, že so školstvom treba niečo robiť, ale tam aj naozaj končia. Stavovské organizácie a odbory síce tvoria niečo, čo má byť memorandom pre programové vyhlásenie vlády, zatiaľ je to ale pomerne hmlisté slohové cvičenie.“ uviedol Draxler. Prepis celého prejavu si môžete prečítať tu a tu.

Záverom mimoriadnej schôdze parlamentu malo byť prijatie uznesenia, v ktorom jeho predkladatelia Pavol Abrhan (KDH), Richard Vašečka (OĽaNO) a Martin Poliačik (SaS) navrhovali, aby Národná rada SR vyjadrila vážne znepokojenie nad tým, že vláda dlhodobo ignoruje problémy v školstve, ktoré trpí nedostatkom systémových zmien a podfinancovaním. Poslanci tiež žiadali vládu, aby bezodkladne rokovala so zástupcami ISU a prijala opatrenia na ukončenie štrajku. „Štrajk učiteľov, dnešná schôdza a všetko, čo na nej odznie, majú význam len vtedy, ak výsledkom bude dohoda na dlhodobej vízii pre rozvoj školstva, vzdelávania a vedy, vrátane jeho financovania a odmeňovania pedagogických zamestnancov,“ uviedol v rozprave poslanec Béla Bugár. Opozičný návrh nebol schválený.

Vládni poslanci prijali vlastné uznesenie, ktoré predložil poslanec Ľubomír Petrák (Smer-SD). Parlament v ňom konštatuje, že riešenie problémov v školstve si vyžaduje pokračovanie v začatých systémových zmenách a konsolidácia verejných financií vytvorila predpoklady aj pre dlhodobo udržateľné financovanie školstva a vedy. Zároveň vyzýva všetky politické strany kandidujúce vo voľbách, aby deklarovali záväzok prijať Národný vzdelávací program na roky 2016 – 2024, ktorý bude vychádzať zo správy o stave školstva. Strany majú tiež v nadchádzajúcom volebnom období prijať zmeny vo financovaní školstva, kontinuálnom vzdelávaní učiteľov a v odmeňovaní zamestnancov škôl.

Počas rokovania parlamentu väčšinu prítomných učiteľov a sestier na balkón parlamentu nevpustili. Pár z tých, ktorí sa tam dostali, privítali nevraživí priaznivci vládnej strany. Rokovanie parlamentu viaceré médiá sledovali v priamom prenose. Priebežné správy si môžete pozrieť tu a tu. Celá rozprava je dostupná tu.

 Iniciatíva slovenských učiteľov od 15. 2. štrajk napriek nesplneniu svojich požiadaviek vládou prerušila. Počas takmer troch týždňov sa doň podľa ISU zapojilo viac ako 15-tisíc učiteľov z približne tisícky škôl. Časť zo škôl bola zatvorená, iné pracovali v obmedzenom režime.  Neodučených bolo viac ako 300-tisíc vyučovacích hodín. Počet štrajkujúcich učiteľov a škôl postupne klesal z takmer 11-tisíc učiteľov a 700 škôl na menej ako 4-tisíc učiteľov a niekoľko desiatok škôl. V roku 2012 sa do štrajku organizovaného učiteľskými odborov zapojilo vyše 60-tisíc ľudí, avšak po troch dňoch sa skončil a požiadavky učiteľov neboli do konca volebného obdobia splnené.

ISU je napriek nesplneniu požiadaviek s výsledkom protestov spokojná, keďže sa vďaka nemu začalo o vzdelávaní viac rozprávať. Podľa učiteľa Viktora Križa z ISU však dianie okolo štrajku odhalilo neschopnosť ministra školstva a cynizmus predsedu vlády. Šéf školských odborov Pavel Ondek zas podľa neho premárnil možnosť rehabilitovať sa po neúspešnom štrajku v roku 2012. Podľa Križa „v spoločnosti naďalej pretrvávajú totalitné maniere, ktoré sa prejavili najmä vo vzťahu zriaďovateľ, riaditeľ, učiteľ. Po celom Slovensku sa vyskytli prípady neprípustného zastrašovania,“ povedal Križo.

Voči hodnoteniu činnosti odborov sa Pavol Ondek ohradil nasledovne: „Zdôrazňujeme, že náš zväz je jediný reprezentatívny sociálny partner, ktorý dosiahol a každoročne dosahuje zlepšenie pracovných a mzdových podmienok všetkých zamestnancov školstva. Preto sa nezapojí a nebude podporovať politické a divoké štrajky, za ktoré považuje aj štrajk organizovaný Iniciatívou slovenských učiteľov. Ctíme si sociálnych partnerov a podpísanú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.“ Zároveň nevylúčil nátlakové akcie, ak sa ich požiadavky nezohľadnia v programovom vyhlásení novej vlády.

Popri štrajku ISU sa konalo niekoľko demonštrácií po celom Slovensku a mnoho ďalších podujatí na podporu učiteľov. Poslednou väčšou akciou bol protest v Bratislave zorganizovaný rodičmi pod názvom ZRPŠ – Začnime riešiť predovšetkým školstvo. Protest sa konal deň po tom, čo ISU oznámila oznámili, že štrajk od nového týždňa prerušuje.

Pozrite si, ako protest rodičov na námestí zaznamenala kamera týždenníka .týždeň.

T-NL-2-2016

 Na demonštrácii niektorí rodičia vyhlásili, že v piatky nebudú posielať svoje deti do školy. Chcú takto naďalej vyjadrovať podporu požiadavkám učiteľom a na znak solidarity budú na oblečení nosiť pripnuté zelené stužky. V piatok naozaj zostala doma väčšina žiakov zo Spojenej školy na Novohradskej ulici v Bratislave.

Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová tvrdí, že riaditeľ školy nemôže ako dôvod ospravedlniteľnej absencie žiaka uznať skutočnosť, že jeho neprítomnosť na vyučovaní je výrazom podpory ISU. „Zatiaľ čo učitelia ako zamestnanci majú zaručené právo na štrajk, rodičia majú povinnosť dbať o plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas.“ Konanie rodičia podľa nej môže byť kvalifikované ako trestný čin ohrozovania mravnej výchovy dieťaťa, ak absencie presiahnu viac ako 100 vyučovacích hodín za rok.

Novovzniknutá Iniciatíva vysokoškolských učiteľov (IVU) prevzala štafetu protestov od ISU a od pondelka 15. 2. vstupuje do ostrého štrajku. Nepredložili nové požiadavky, ale podporili pôvodné požiadavky nespokojných učiteľov. Zároveň vyzvali akademickú a vedeckú obec, vysokoškolských pedagógov a študentov, aby sa do štrajku zaregistrovali. Minister školstva Juraj Draxler ich nátlakovú akciu považuje za politickú objednávku, školské odbory sa k nim nepripojili.

Do štrajku sú zapojení vysokoškolskí pedagógovia zo 16 vysokých škôl, vedenia univerzít a fakúlt však k nim majú rôzne postoje. Akademické senáty Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici či Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pedagogických zamestnancov vyzvali, aby štrajkovali. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach sa od aktivít svojich zamestnancov dištancovala

Slovenská rektorská konferencia (SRK) sa vo svojom stanovisku k štrajku pedagógov nepripojila a aktivity členov IVU označila za ich osobnú iniciatívu. „Podotýkame, že na všetkých slovenských vysokých školách sú plne rešpektované akademické slobody a akademické práva členov akademickej obce,“ uviedla SRK. Rektori považujú za dôležité, aby boli vytvorené všetky podmienky pre výučbu podľa schváleného harmonogramu akademického roka a vyzdvihli výsledky rokovaní s predstaviteľmi vlády, vďaka ktorým budú dofinancované vysoké školy a rekonštruované internáty. Medzičasom sa totiž dohodlo navýšenie financií na vysoké školy o 70 miliónov.

Podľa Ivana Lacka z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave aj vysokoškolskí učitelia pociťujú tlaky, aby „nevystrkovali rožky“. Zároveň skonštatoval, že rektori vysokých škôl nie sú na Slovensku autoritami, ale úradníkmi.

O tom, že štrajk bol úspešný aj bez splnenia učiteľských požiadaviek, píše bývalý minister školstva Milan Ftáčnik. Komentátor Roman Pataj oponuje, že učitelia nedosiahli nič hmatateľné a gesto ich kolegov z vysokých škôl zmôže ešte menej. O rozpačitom konci nátlakových akcií učiteľov aj zdravotných hovorí Ľubomír Jaško, ktorý ho pripisuje slovenskej národnej povahe. „Slováci protestovať nevedia. Kto im chce vládnuť,  dokáže to ľavou zadnou a bez prílišnej námahy. V národnej povahe je zakódovaná vďačnosť aj za to málo, čo ľudia majú. Inak užitočná vďačnosť sa deformuje na podlízavosť.“

Zhrnutie protestov nátlakových akcií a ich výsledkov ponúka článok Veroniky Folentovej. O tom, čo treba urobiť po štrajku zas píše Róbert Chovanculiak, podľa ktorého by prípadné zvýšenie platov učiteľov malo viesť k prijímaniu už len kvalitných učiteľov a k prepúšťaniu tých menej kvalitných. Strana SaS na vyjadrenie podpory učiteľom spustila webový portál Učiteľ snov. Ďalšia občianska iniciatíva zbiera podnety na skvalitňovanie školstva na stránke zlepsujemeskolstvo.sk.

Najvyšší kontrolný úrad SR dal za pravdu učiteľovi a držiteľovi ocenenia Biela vrana Otovi Žarnayovi, ktorý upozornil na nehospodárne nakladenie s financiami vo svojej škole a bol prepustený. Škola sa výsledkami kontroly nestotožnila a na svojej webovej stránke zverejnila viaceré námietky k protokolu o výsledku kontroly. Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy výsledky kontroly berie na vedomie, no zodpovednosť voči nikomu nevyvodí.

Súkromná špeciálna základná škola v Rokycanoch, ktorej inšpekcia vyčítala viaceré pochybenia, končí. Zo siete bude vyradené aj Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Oco, mama a ja, ktoré malo vykonávať pochybné testovanie rómskych detí. „Takýmto žiakom, na základe nevhodných testov a nevhodnej diagnostiky, účelovo diagnostikovali mentálnu retardáciu s odporúčaním, aby sa ďalej vzdelávali v Súkromnej špeciálnej základnej škole v Rokycanoch,“ konštatoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák (OĽaNO) upozornil, že k umiestňovaniu rómskych žiakov na základe nesprávnej diagnostiky dochádza aj v ďalších špeciálnych základných školách.

Podľa informácií zverejnených na blogu Nataše Holinovej a v týždenníku .týždeň, sa v detskom domove riadenom dcérou novozvolenej komisárky pre deti Viery Tomanovej porušuje zákon. Koalícia pre deti Slovenska žiada od komisárky vysvetlenie. Upozorňuje, že väčšina detí v domove je vo veku do šesť rokov, no podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele má byť každé dieťa v takomto veku zaradené do profesionálnej rodiny. Strana SaS vyzvala komisárku, aby ihneď odstúpila a podala aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu.

 

Všimli sme si

 Učitelia protestujú aj v Maďarsku. Celoštátnu demonštráciu v Budapešti zorganizoval štrajkový výbor Odborového zväzu pedagógov, ktorý je najpočetnejšou učiteľskou odborárskou organizáciou v krajine. Učitelia požadujú skvalitnenie systému verejného vzdelávania radikálnym znížením rozsahu učiva, zrušením viazaného pracovného času, zabezpečením väčšej nezávislosti škôl pri využívaní rôznych metód, voľný trh s učebnicami a zvýšenie miezd.

V Čechách zvýšenie platov pre učiteľov žiada samotná ministerka školstva Kateřina Valachová. „Z mého pohledu už toho bylo dost. Je zcela legitimní, abychom vůči učitelům a nepedagogickým pracovníkům ve školství zaujali mnohem razantnější postoj a podpořili jejich oprávněné požadavky mnohem důrazněji,“ povedala po rokovaní s tamojšími odborármi. Od ministerstva financií bude požadovať zvýšenie miezd o desať percent.

Skvalitňovanie verejného vzdelávacieho systému je veľkou témou aj v USA. Prečítajte si o príkladoch deviatich škôl, ktoré sa o to rôznymi spôsobmi snažia.

 

Pripravujeme

 Pripravujeme druhý okrúhly stôl pre zástupcov politických strán a odborníkov v oblasti stredného všeobecného aj odborného vzdelávania.

 Začali sme zverejňovať návrhy v oblasti vzdelávania z volebných programov vybraných politických strán na volebné obdobie 2016-2020. V nasledujúcich dvoch týždňoch uverejníme spolu 12 tematických prehľadov, v ktorých okrem ponúkaných riešení zmapujeme aj programové prieniky či sporné body.  Po parlamentných voľbách budeme pozorne sledovať formovanie programového vyhlásenia novej vlády.

 

Človeče, zapoj sa!

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

 

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

 

Supported [in part] by a grant from the Foundation Open Society Institute
in cooperation with the Education Support Program of Open Society Foundations

 

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk

Prihláste sa na odoberanie newslettra: