Čo priniesol týždeň
12. 5. – 18. 5. 2014

Čo priniesol týždeň

Dobré výsledky poľských žiakov vzbudzujú pozornosť; Vláda schválila Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020; Ministri Dušan Čaplovič a Ján Richter podpísali Memorandum o spolupráci; Rezort školstva predstavil v rámci národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania aktivitu Mobility; Víťaz súťaže portálu Planéta vedomostí navštívi Miláno; IVO zverejnil výsledky Študentských volieb do europarlamentu

Čo priniesol týždeň
5. 5. – 11. 5. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sa konali ďalšie tvorivé workshopy; Na webe kampane sme zverejnili súhrnnú správu z druhého okrúhleho stola; Rozhovor o kampani v relácii Občan v Rádiu Lumen; Víťazkou ankety Zlatý Amos je Katarína Sedmáková; Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravuje pre žiakov stredných odborných škôl nové pracovné zošity; Zriaďovateľom škôl má byť umožnené vetovať návrh rady školy na obsadenie pozície riaditeľa; Slovensko v rebríčku kvality vzdelávania spoločnosti Pearson na 30. mieste

Workshop v Novákoch 6. 5. 2014

V utorok 6. mája 2014 sa konal ďalší zo série tvorivých workshopov pre verejnosť v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC. Tentoraz v meste Nováky.

Čo priniesol týždeň
28. 4. – 4. 5. 2014

Čo priniesol týždeň

Pezinská televízia priniesla reportáž z workshopu v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku; Profily finalistov ankety Zlatý Amos v Učiteľských novinách; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo nové pedagogicko-organizačné pokyny; Rezort školstva odporúča školám zavádzať inkluzívne vzdelávanie na všetkých úrovniach; Mladí ľudia si nevedia správne vybrať prípravu na povolanie; Do súťaže stredných odborných škôl Mladý ekofarmár sa po prvý krát zapoja aj žiaci základných škôl

Zuzana Zimenová: Cieľom je, aby rodina a škola navzájom nebojovali

Rodičia, ktorí vodia do škôl svoje deti dnes, chcú vedieť, čo ich tam čaká zajtra, o rok, o dva. Preto sa v našich aktivitách sústredíme na obe oblasti ich záujmu – na spoločné uvažovanie o možných scenároch vzdelávania v budúcnosti, aj na komentovanie aktuálneho diania v školstve. Jednotiacim prvkom sú deti a ich potreby, ktoré by mali školy vedieť naplniť.

Čo priniesol týždeň
21. 4. – 27. 4. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC sa konal v Bratislave ďalší okrúhly stôl; V Pezinku sa konali tvorivé workshopy pre žiakov základnej školy a pre verejnosť; Vláda vzala na vedomie Správu o mládeži v SR; Vláda schválila Stratégiu SR pre mládež na roky 2014 – 2020; Ministerstvo školstva navrhlo 43 základným školám zrušiť vzdelávanie na 2. stupni; Rezort školstva monitoruje kvalitu vzdelávania dospelých; Šéf rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter presadzuje v odbornom vzdelávaní návrat pred rok 1989

Workshop v Pezinku 24. 4. 2014

Aká je budúcnosť vzdelávania na Slovensku? Túto otázku si kládol v poradí druhý workshop, ktorý sa v rámci kampane Chceme vedieť viac uskutočnil dňa 24. apríla 2014 na Mestskom úrade v Pezinku.

Zuzana Zimenová: Chceme vedieť viac je obojsmerná informačná kampaň

Tu nikdy neprebehla dostatočne široká verejná diskusia, z ktorej by vyplynulo, ako si verejnosť budúcnosť vzdelávania predstavuje. Nevieme, aké rôzne predstavy existujú, ktoré z nich sú väčšinové a ktoré okrajové, ako sú navzájom kompatibilné. Chceme rozprúdiť odbornú aj verejnú diskusiu na túto tému.