Grilovačka v mene detí (?)

Ako možno vidieť aj na americkom príklade, deti sa veľmi ľahko môžu stať rukojemníkom dizajnovania verejných politík.

Všetky deti sa chcú učiť

„Všetky deti sa chcú učiť veci, ktoré majú zmysel,“ hovorí Susan Kovalik, ktorá minulý rok osobne predstavila metódu vysoko efektívneho učenia na jednej z konferencií konaných na Slovensku.

Mapovanie zručností detí inak ako známkami

Úroveň vzdelania detí je často hodnotená podľa známok v škole. Rodičia si ale v dobrej viere neuvedomujú, že školská klasifikácia sa sústreďuje iba na zlomok toho, čo je pre rozvoj dieťaťa skutočne dôležité.

Trendom sú mapy učebného pokroku žiakov

Mapy učebného pokroku žiakov umožňujú vymeniť klasické známkovanie za tzv. formatívne hodnotenie, zamerané na individuálny výkon žiaka, na odhalenie a diagnostikovanie jeho ťažkostí v učení a na zefektívnenie snahy zvládnuť danú látku.

Na zapojení rodičov záleží!

Čoraz viac expertov upozorňuje na dôležitosť zaangažovania rodičov do vzdelávania detí. Vo svete existujú viaceré iniciatívy, ktoré rodičov do diania v škole aktívne vťahujú. Pozrite si krátke video.

Pomalé vzdelávanie

V centre pozornosti „pomalého vzdelávania“ je sústredená činnosť žiakov, ich zaujatie témou a iniciatíva. Žiaci majú dostatok času a priestoru zaoberať sa témami do hĺbky a venovať sa najmä tomu, čo ich obzvlášť zaujíma.

Dobrí učitelia vysvetľujú. Výborní učitelia inšpirujú

Prinášame video nórskeho ministerstva školstva, ktoré je súčasťou kampane propagujúcej učiteľské povolanie. Samotná motivačná kampaň samozrejme nestačí, zmeniť treba prípravu budúcich učiteľov a aj podmienky ich práce v školách.

Škôlka, akú ste ešte nevideli

Priestor škôlky, ktorá rešpektuje potrebu detí mať veľa voľnosti, priestoru na behanie, šplhanie, aj na zašpinenie sa, je otvorený a zámerne sa v ňom stierajú hranice medzi vonkajším a vnútorným prostredím i medzi triedami.

V čom zlyhávajú tradičné školy

Jedna z mála vecí, ktoré dnes môžeme o budúcom svete povedať, je, že bude zložitejší, náročnejší, zamotanejší a menej zrozumiteľný ako dnes. A my musíme naučiť deti orientovať sa v tom svete.