Čo priniesol týždeň
1. 12. – 7. 12. 2014

Čo priniesol týždeň

Prezentácia prvých zistení kampane v parlamente; Minister školstva chce zaviesť ďalšie testovanie; V školstve sa nechystajú žiadne veľké zmeny; ŠPÚ zverejnil odporúčania na zlepšenie výsledkov žiakov v testovaní PISA; Ineko zverejnilo aktuálne rebríčky základných a stredných škôl; SKU je znepokojená zo súčasného stavu a smerovania školstva; Učitelia už nebudú počas letných prázdnin odkázaní na úrady práce

Čo priniesol týždeň
24. 11. – 30. 11. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane Chceme vedieť viac sme prezentovali prvé zistenia; Ministrom školstva sa stal Juraj Draxler; Nové vedenie rezortu školstva sľubuje kontinuitu; Vláda neplánuje v roku 2015 v oblasti regionálneho školstva žiadne zásadné zmeny; Nové štátne vzdelávacie programy ministerstvo školstva predstaví do konca roka; Zmeny vo financovaní škôl sa odkladajú

Čo priniesol týždeň
17. 11. – 23. 11. 2014

Čo priniesol týždeň

Ku kampani Chceme vedieť viac sa pridávajú ďalší; Prezident vrátil do parlamentu schválenú novelu školského zákona; Boli vymenovaní noví profesori a noví rektori vysokých škôl; Vláda vzala na vedomie správu o činnosti Akreditačnej komisie za rok 2013; Dobré umiestnenie Slovenska v ICILS 2013; Intenzívne vzdelávanie ako nástroj znižovania nezamestnanosti

Čo priniesol týždeň
10. 11. – 16. 11. 2014

Týždeň v školstve

V rámci kampane sme vyhodnotili tretiu tému online diskusie; Slovensko uvádza v školstve do prevádzky unikátny elektronický testovací systém; V základných školách sa uskutočnilo testovanie piatakov; Prevažná väčšina budúcoročných maturantov študuje na stredných odborných školách; Stredoškoláci si overovali svoje predpoklady na štúdium na vysokej škole; Inovovaný návrh štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá bol sprístupnený

Čo priniesol týždeň
3. 11. – 9. 11. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane sme zorganizovali sériu tvorivých workshopov na východe Slovenska; Uzatvárame online diskusiu na tému Regulácia vzdelávania; Koncoročné odmeny pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov budú v rôznej výške; Ministerstvá práce a školstva pripravili spoločný projekt Späť do školy; Štátny vzdelávací program pre základné školy by mal mať dva varianty; Kauza porušenia zákona zo strany ministerstva školstva pri verejnom obstarávaní distribúcie učebníc pokračuje; Vyradené učebnice putovali do New Yorku; Neprimeraná výška odmien na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Čo priniesol týždeň
27. 10. – 2. 11. 2014

Čo priniesol týždeň

Na webe kampane prebieha diskusia na tému Regulácia vzdelávania; Časť odbornej verejnosti požaduje, aby nové štátne vzdelávacie programy ponechali školám viac voľnosti; Učitelia vyzývajú na zverejnenie návrhov štátnych vzdelávacích programov; Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil v rezorte školstva porušenie zákona; Učitelia dostanú vianočné odmeny; Parlament schválil zmeny vo viacerých zákonoch týkajúcich sa školstva; Ministerstvo školstva zverejnilo návrh zákona o odbornom vzdelávaní

Čo priniesol týždeň
20. 10. – 26. 10. 2014

Týždeň v školstve

Ku kampani Chceme vedieť viac sa pridávajú ďalší; V rámci kampane sme vyhodnotili druhú tému diskusie Aktéri vzdelávania a otvárame diskusiu na tému Regulácia vzdelávania; Zavedenie prospechového limitu pre prijatie na stredoškolské štúdium nie je v súlade s ústavou; Nové štátne vzdelávacie programy budú obsahovať podrobne rozvrhnuté učivo pre jednotlivé ročníky; Návrh nového štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá zverejnený; Prognózy o vývoji povolaní budúcnosti; Vláda plánuje stredoškolským odborom meniť normatívy a plánuje tiež podporiť zamestnávateľov pri zavádzaní prvkov duálneho vzdelávania; Školy už nebudú môcť zamestnávať učiteľov iba na 10 mesiacov

Čo priniesol týždeň
13. 10. – 19. 10. 2014

Čo priniesol týždeň

Ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC sa pridávajú ďalší; V rámci kampane Chceme vedieť viac uzatvárame druhú tému online diskusie o aktéroch zmysle vzdelávania; Vláda schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017; Na regionálne školstvo pôjde z rozpočtu rezortu školstva menej peňazí; V návrhu rozpočtu sa nepočíta so zvyšovaním platov učiteľov; V návrhu rozpočtu sa znižuje objem financií pre Slovenskú akadémiu vied; Vláda predpokladá, že v roku 2015 bude Slovensko čerpať eurofondy rekordne rýchlym tempom; Ďalšie zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ pôjdu v školstve najmä na digitalizáciu škôl

Čo priniesol týždeň
6. 10. – 12. 10. 2014

Čo priniesol týždeň

Stále sa môžete zapojiť do diskusie o aktéroch vzdelávania; Ministerstvo školstva chce vytvoriť systém objektívne merateľnej kvality škôl; Podľa viacerých odborníkov potrebujú naše školy viac flexibility a možnosť využívať alternatívne prístupy; Zriaďovatelia škôl by mali v budúcnosti dostať možnosť požiadať o účelovo viazané dotácie na nákup učebníc, ktoré im ministerstvo nedokáže zabezpečiť; Spory okolo návrhu nového štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy pokračujú; Ministerstvo avizuje, že plánovaný prechod z normatívneho financovania na žiaka na financovanie na triedu bude trvať dlhšie; Základné školy sa zapoja spoločne so strednými odbornými školami do celoslovenskej súťaže JUVYR 

Čo priniesol týždeň
29. 9. – 5. 10. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane Chceme vedieť viac otvárame diskusiu na tému Aktéri vzdelávania; Uskutočnili sme ďalšie dva workshopy, tentoraz sme navštívili Žilinu; Minister Peter Pellegrini avizuje zmeny v kompetenciách Štátnej školskej inšpekcie; Rezort školstva plánuje výstavbu ďalších modulových škôl; Rokuje sa o finálnej podobe nových výchovno-vzdelávacích programov pre materské a základné školy; Učiteľky materských škôl žiadajú ministra školstva, aby schválil aktuálne znenie nového štátneho výchovno-vzdelávacieho programu pre materské školy; Na ministerstve školstva došlo k ďalším organizačným zmenám