Čo priniesol týždeň
12. 5. – 18. 5. 2014

Čo priniesol týždeň

Dobré výsledky poľských žiakov vzbudzujú pozornosť; Vláda schválila Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020; Ministri Dušan Čaplovič a Ján Richter podpísali Memorandum o spolupráci; Rezort školstva predstavil v rámci národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania aktivitu Mobility; Víťaz súťaže portálu Planéta vedomostí navštívi Miláno; IVO zverejnil výsledky Študentských volieb do europarlamentu

Čo priniesol týždeň
5. 5. – 11. 5. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sa konali ďalšie tvorivé workshopy; Na webe kampane sme zverejnili súhrnnú správu z druhého okrúhleho stola; Rozhovor o kampani v relácii Občan v Rádiu Lumen; Víťazkou ankety Zlatý Amos je Katarína Sedmáková; Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravuje pre žiakov stredných odborných škôl nové pracovné zošity; Zriaďovateľom škôl má byť umožnené vetovať návrh rady školy na obsadenie pozície riaditeľa; Slovensko v rebríčku kvality vzdelávania spoločnosti Pearson na 30. mieste

Čo priniesol týždeň
28. 4. – 4. 5. 2014

Čo priniesol týždeň

Pezinská televízia priniesla reportáž z workshopu v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku; Profily finalistov ankety Zlatý Amos v Učiteľských novinách; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo nové pedagogicko-organizačné pokyny; Rezort školstva odporúča školám zavádzať inkluzívne vzdelávanie na všetkých úrovniach; Mladí ľudia si nevedia správne vybrať prípravu na povolanie; Do súťaže stredných odborných škôl Mladý ekofarmár sa po prvý krát zapoja aj žiaci základných škôl

Čo priniesol týždeň
21. 4. – 27. 4. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC sa konal v Bratislave ďalší okrúhly stôl; V Pezinku sa konali tvorivé workshopy pre žiakov základnej školy a pre verejnosť; Vláda vzala na vedomie Správu o mládeži v SR; Vláda schválila Stratégiu SR pre mládež na roky 2014 – 2020; Ministerstvo školstva navrhlo 43 základným školám zrušiť vzdelávanie na 2. stupni; Rezort školstva monitoruje kvalitu vzdelávania dospelých; Šéf rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter presadzuje v odbornom vzdelávaní návrat pred rok 1989

Čo priniesol týždeň
14. 4. – 20. 4. 2014

Čo priniesol týždeň

Proces komplexnej akreditácie vysokých škôl nevytvoril tlak na potrebnú inováciu prípravy budúcich učiteľov; Učebnice budú školám chýbať aj v ďalšom školskom roku; Štátny inštitút odborného vzdelávania pozná výsledky pasportizácie stredných odborných škôl; ZMOS nesúhlasí s návrhom ministra Dušana Čaploviča, aby boli učitelia zamestnancami ministerstva; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu mení systém priznávania sociálnych štipendií vysokoškolákom

Čo priniesol týždeň
7. 4. – 13. 4. 2014

Čo priniesol týždeň

Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku rezonuje aj v médiách; Školy dostanú doplnkový učebný text o holokauste; Dňa 8. 4. sme si pripomenuli Medzinárodný deň Rómov; Rezort školstva informoval o úspešnej realizácii národného projektu pre školy so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít; Školy avizujú vážne problémy s implementáciou spomínaného projektu; Účinnosť nových štátnych vzdelávacích programov sa odkladá o rok; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu opäť navrhuje, aby sa učitelia stali verejnými činiteľmi

Čo priniesol týždeň
31. 3. – 6. 4. 2014

Čo priniesol týždeň

Ak budú učitelia zamestnancami ministerstva školstva, môže sa urýchliť ich prepúšťanie; Podľa rezortu školstva majú byť výsledky žiakov v Testovaní 9 jedným z kritérií na posúdenie kvality učiteľskej práce; Iniciatíva Peniaze do škôl upozornila na ďalšie plytvanie v systéme školstva; Rezort školstva pokračuje vo vydávaní Učiteľských novín; Slovensko je v celkovom vybavení škôl druhou najhoršou krajinou z krajín OECD; Učebnice na školský rok 2014/2015 stále chýbajú

Čo priniesol týždeň
24. 3. – 30. 3. 2014

Čo priniesol týždeň

Vláda chce zintenzívniť vzdelávanie detí a mládeže v oblasti boja proti korupcii; Prípad „bielej vrany“ učiteľa Ota Žarnaya rezort školstva stále nerieši; Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil minister Dušan Čaplovič výnimočných pedagógov; Minister Dušan Čaplovič tvrdí, že ak budú učitelia zamestnancami ministerstva školstva, štát ich dokáže kvalitnejšie ohodnotiť; Na asistentov učiteľov nie sú peniaze, poslanci vládnucej strany nezahlasovali za novelu zákona, ktorou mali deti v školách získať nárok na odbornú pomoc; Poslanci neschválili ani novelu zákona o školských autobusoch

Čo priniesol týždeň
17. 3. – 23. 3. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sa konali 2 workshopy pre verejnosť v meste Šamorín; O zámeroch kampane a prvých aktivitách sme diskutovali s učiteľmi v Poprade na konferencii Učíme pre život; Maturanti absolvovali písomnú časť maturitnej skúšky; Slovenská komora učiteľov (SKU) zverejnila analýzu Testovania 9 v roku 2014 so zameraním na test zo slovenského jazyka a literatúry; Inštitút vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zhrnul zistenia medzinárodného hodnotenia krajín OECD PISA 2012 z pohľadu Slovenska; Rezort školstva zvažuje prechod materských škôl späť do kompetencie štátu

Čo priniesol týždeň
10. 3. –16. 3. 2014

Čo priniesol týždeň

Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC podporili ďalší; V Bratislave sa v rámci kampane konal prvý okrúhly stôl pre odbornú a laickú verejnosť na tému Potreby žiakov v školách a hľadanie možností na ich naplnenie; Deviataci absolvovali Testovanie 9; Učitelia navrhujú do budúcnosti presunúť termín Testovania 9 na máj; Rokovala Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu; Kritici národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce ho označili za zbytočný a duplicitný; Na otázky Slovenskej komory učiteľov odpovedalo 5 prezidentských kandidátov; V simulovaných Študentských voľbách prezidenta SR 2014 hlasovalo 7644 stredoškolákov