Čo priniesol týždeň
5. 1. – 11. 1. 2015

Čo priniesol týždeň

Súhrny udalostí v školstve v roku 2014; Vláda schválila plán práce na rok 2015; Zákon o odbornom vzdelávaní negarantuje prax vo firmách pre všetkých študentov; Zamestnanie si hľadajú najťažšie bakalári; Ministerstvo školstva plánuje zvýšiť počet žiakov v triedach a znížiť počty učiteľov

Čo sa udialo v roku 2014

Počas celého roka 2014 sme v rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku zverejňovali týždenné prehľady o dianí v školstve. Prečítajte si súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014

Čo priniesol týždeň
8. 12. – 14. 12. 2014

Čo priniesol týždeň

Sprísnia sa prijímačky na stredné školy; Na zavedenie duálneho modelu v odbornom vzdelávaní chýba zamestnávateľom finančná podpora; Parlament zamietol návrh na rozšírenie a podporu služieb v oblasti predškolského vzdelávania a starostlivosti; Minister školstva predstavil nový štátny vzdelávací program pre materské školy; Zvýšenie platov v školstve je v budúcom roku isté; Minister školstva plánuje dopracovať správu o stave školstva

Čo priniesol týždeň
1. 12. – 7. 12. 2014

Čo priniesol týždeň

Prezentácia prvých zistení kampane v parlamente; Minister školstva chce zaviesť ďalšie testovanie; V školstve sa nechystajú žiadne veľké zmeny; ŠPÚ zverejnil odporúčania na zlepšenie výsledkov žiakov v testovaní PISA; Ineko zverejnilo aktuálne rebríčky základných a stredných škôl; SKU je znepokojená zo súčasného stavu a smerovania školstva; Učitelia už nebudú počas letných prázdnin odkázaní na úrady práce

Čo priniesol týždeň
24. 11. – 30. 11. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane Chceme vedieť viac sme prezentovali prvé zistenia; Ministrom školstva sa stal Juraj Draxler; Nové vedenie rezortu školstva sľubuje kontinuitu; Vláda neplánuje v roku 2015 v oblasti regionálneho školstva žiadne zásadné zmeny; Nové štátne vzdelávacie programy ministerstvo školstva predstaví do konca roka; Zmeny vo financovaní škôl sa odkladajú

Čo priniesol týždeň
17. 11. – 23. 11. 2014

Čo priniesol týždeň

Ku kampani Chceme vedieť viac sa pridávajú ďalší; Prezident vrátil do parlamentu schválenú novelu školského zákona; Boli vymenovaní noví profesori a noví rektori vysokých škôl; Vláda vzala na vedomie správu o činnosti Akreditačnej komisie za rok 2013; Dobré umiestnenie Slovenska v ICILS 2013; Intenzívne vzdelávanie ako nástroj znižovania nezamestnanosti

Čo priniesol týždeň
10. 11. – 16. 11. 2014

Týždeň v školstve

V rámci kampane sme vyhodnotili tretiu tému online diskusie; Slovensko uvádza v školstve do prevádzky unikátny elektronický testovací systém; V základných školách sa uskutočnilo testovanie piatakov; Prevažná väčšina budúcoročných maturantov študuje na stredných odborných školách; Stredoškoláci si overovali svoje predpoklady na štúdium na vysokej škole; Inovovaný návrh štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá bol sprístupnený

Čo priniesol týždeň
3. 11. – 9. 11. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane sme zorganizovali sériu tvorivých workshopov na východe Slovenska; Uzatvárame online diskusiu na tému Regulácia vzdelávania; Koncoročné odmeny pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov budú v rôznej výške; Ministerstvá práce a školstva pripravili spoločný projekt Späť do školy; Štátny vzdelávací program pre základné školy by mal mať dva varianty; Kauza porušenia zákona zo strany ministerstva školstva pri verejnom obstarávaní distribúcie učebníc pokračuje; Vyradené učebnice putovali do New Yorku; Neprimeraná výška odmien na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Čo priniesol týždeň
27. 10. – 2. 11. 2014

Čo priniesol týždeň

Na webe kampane prebieha diskusia na tému Regulácia vzdelávania; Časť odbornej verejnosti požaduje, aby nové štátne vzdelávacie programy ponechali školám viac voľnosti; Učitelia vyzývajú na zverejnenie návrhov štátnych vzdelávacích programov; Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil v rezorte školstva porušenie zákona; Učitelia dostanú vianočné odmeny; Parlament schválil zmeny vo viacerých zákonoch týkajúcich sa školstva; Ministerstvo školstva zverejnilo návrh zákona o odbornom vzdelávaní

Čo priniesol týždeň
20. 10. – 26. 10. 2014

Týždeň v školstve

Ku kampani Chceme vedieť viac sa pridávajú ďalší; V rámci kampane sme vyhodnotili druhú tému diskusie Aktéri vzdelávania a otvárame diskusiu na tému Regulácia vzdelávania; Zavedenie prospechového limitu pre prijatie na stredoškolské štúdium nie je v súlade s ústavou; Nové štátne vzdelávacie programy budú obsahovať podrobne rozvrhnuté učivo pre jednotlivé ročníky; Návrh nového štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá zverejnený; Prognózy o vývoji povolaní budúcnosti; Vláda plánuje stredoškolským odborom meniť normatívy a plánuje tiež podporiť zamestnávateľov pri zavádzaní prvkov duálneho vzdelávania; Školy už nebudú môcť zamestnávať učiteľov iba na 10 mesiacov