Čo priniesol týždeň
13. 10. – 19. 10. 2014

Čo priniesol týždeň

Ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC sa pridávajú ďalší; V rámci kampane Chceme vedieť viac uzatvárame druhú tému online diskusie o aktéroch zmysle vzdelávania; Vláda schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017; Na regionálne školstvo pôjde z rozpočtu rezortu školstva menej peňazí; V návrhu rozpočtu sa nepočíta so zvyšovaním platov učiteľov; V návrhu rozpočtu sa znižuje objem financií pre Slovenskú akadémiu vied; Vláda predpokladá, že v roku 2015 bude Slovensko čerpať eurofondy rekordne rýchlym tempom; Ďalšie zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ pôjdu v školstve najmä na digitalizáciu škôl

Čo priniesol týždeň
6. 10. – 12. 10. 2014

Čo priniesol týždeň

Stále sa môžete zapojiť do diskusie o aktéroch vzdelávania; Ministerstvo školstva chce vytvoriť systém objektívne merateľnej kvality škôl; Podľa viacerých odborníkov potrebujú naše školy viac flexibility a možnosť využívať alternatívne prístupy; Zriaďovatelia škôl by mali v budúcnosti dostať možnosť požiadať o účelovo viazané dotácie na nákup učebníc, ktoré im ministerstvo nedokáže zabezpečiť; Spory okolo návrhu nového štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy pokračujú; Ministerstvo avizuje, že plánovaný prechod z normatívneho financovania na žiaka na financovanie na triedu bude trvať dlhšie; Základné školy sa zapoja spoločne so strednými odbornými školami do celoslovenskej súťaže JUVYR 

Čo priniesol týždeň
29. 9. – 5. 10. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane Chceme vedieť viac otvárame diskusiu na tému Aktéri vzdelávania; Uskutočnili sme ďalšie dva workshopy, tentoraz sme navštívili Žilinu; Minister Peter Pellegrini avizuje zmeny v kompetenciách Štátnej školskej inšpekcie; Rezort školstva plánuje výstavbu ďalších modulových škôl; Rokuje sa o finálnej podobe nových výchovno-vzdelávacích programov pre materské a základné školy; Učiteľky materských škôl žiadajú ministra školstva, aby schválil aktuálne znenie nového štátneho výchovno-vzdelávacieho programu pre materské školy; Na ministerstve školstva došlo k ďalším organizačným zmenám

Čo priniesol týždeň
22. 9. – 28. 9. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane Chceme vedieť viac sme vyhodnotili prvú tému online diskusie; Termín testovania 9 sa prekladá na neskôr; Školskí inšpektori odhalili ďalší prípad plytvania verejnými financiami v školách; Minister Milan Richter si v oblasti znižovania nezamestnanosti veľa sľubuje od návratu odborného školstva k modelu spred roka 1989; Personálne výmeny v ASFEU boli iba kozmetickými úpravami; Minister Peter Pellegrini zastavil mediálnu propagáciu projektov v Centre vedecko-technických informácií; Iniciatíva Veda chce žiť! vyzýva na väčšiu podporu vedy a výskumu; Vďaka medzinárodnému programu Erasmus sa narodilo milión detí; Ombudsmanka Jana Dubovcová žiada zvýšenie kvality vzdelávania v reedukačných centrách

Čo priniesol týždeň
15. 9. – 21. 9. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane Chceme vedieť viac uzatvárame prvú tému online diskusie o zmysle povinného vzdelávania; Okresná prokuratúra v Michalovciach zamietla sťažnosť učiteľa Ota Žarnaya, ktorú podal proti rozhodnutiu polície, keď odmietla riešiť korupciu na škole; Minister školstva reviduje návrh svojho predchodcu na zavedenie povinnej maturity z matematiky; V školách sa zvyšuje agresia a narastá počet prípadov šikanovania; Učitelia požadujú od ministra zvýšenie ich ochrany

Čo priniesol týždeň
1. 9. – 7. 9. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane Chceme vedieť viac otvárame diskusiu na tému Zmysel povinného vzdelávania; Nový minister už zrealizoval v rezorte školstva prvé personálne zmeny; V rezorte školstva prebieha aktuálne audit priamo riadených organizácií, minister plánuje znížiť ich počet; Proces novelizovania kľúčových školských zákonov nechce nový minister zastaviť ani spomaliť; Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 nepočíta so zvýšením objemu financií do vzdelávania; Učitelia očakávajú zvýšenie platov; Minister Pellegrini avizuje otvorenie ústavného zákona o dlhovej brzde; Rezort školstva dostane od ministerstva financií viac peňazí aspoň na asistentov

Čo priniesol týždeň
23. 6. – 29. 6. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC sme diskutovali o budúcnosti vzdelávania so žiakmi základnej školy v Lozorne; Nové školstvo zverejnilo v plnom znení ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve; SKU zverejnila výsledky dotazníkového prieskumu v materských školách; NÚCEM zverejnil zistenia medzinárodnej štúdie OECD TALIS 2013; Minister Dušan Čaplovič zhodnotil uplynulý školský rok; Výmenu ministra školstva predseda vlády zatiaľ nepotvrdil ani nevyvrátil

Čo priniesol týždeň
16. 6. – 22. 6. 2014

Čo priniesol týždeň

Ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC sa pridali ďalší; Slovenská komora učiteľov vyhodnotila online dotazník na tému kontinuálneho vzdelávania učiteľov a kreditových príplatkov; V médiách sa objavili dohady o plánovanej výmene ministra školstva; Vláda SR vymenovala druhého štátneho tajomníka rezortu školstva; Slovensko otvorilo styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj v Bruseli

Čo priniesol týždeň
9. 6. – 15. 6. 2014

Čo priniesol týždeň

Fotoreportáž z tvorivých workshopov; Kvalita slovenského vzdelávacieho systému je podľa SEF najhoršia v EÚ; NÚCEM zverejnil výsledky Testovania 9 a plánuje zmeny; Parlamentný výbor rokoval o výsledkoch našich žiakov v meraní PISA; Štátny tajomník rezortu školstva za centralizáciu; Školy by mali v budúcom školskom roku dostať viac asistentov učiteľa; Navrhuje sa vymenovanie druhého štátneho tajomníka ministerstva školstva; Konala sa II. medzinárodná konferencia o odbornom vzdelávaní

Čo priniesol týždeň
2. 6. – 8. 6. 2014

Čo priniesol týždeň

V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC sa uskutočnili dva tvorivé workshopy v Banskej Bystrici; Víťazka ankety Zlatý Amos 2014 sa s nami rozprávala o matematike a o budúcnosti vzdelávania; Výsledky štúdie v rámci projektu Škola na dotyk potvrdili pozitívny vplyv moderných technológií vo vzdelávaní žiakov; Na Slovensku padol rekord v čitateľskom maratóne detí zo základných škôl; V základnej škole v Šarišských Michaľanoch pribudla nová knižnica; Učitelia identifikovali v základných školách takmer 60-tisíc „problémových“ žiakov; V Testovaní 9 dopadli najhoršie deti z regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti